FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem filozofický


pojem filozofický

- filozofický významový útvar (re)konštituovaný v procese filozofickej reflexie bytia človeka vo svete; jeho podstatnými konštituentami sú výsledky filozofickej (seba)reflexie transhorizontovej reality, čiže filozofický pojem je vždy zároveň spoluuvedomovaním si unikajúcna. Za hlavný druh filozofických pojmov možno považovat filozofické kategórie.

--------------------
pojem filozofický>