FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Útvar významový filozofický


útvar významový filozofický

- významový útvar vygenerovaný filozofom. Filozofické významové útvary sú všetky útvary / entity , ktoré (re)konštituuje vedomie filozofa, filozofická reflexia. Základnou formou fixácia, vyjadrenia filozofických významových útvarov je filozofický text. Filozofickými významovými útvarmi sú napríklad filozofické pojmy (a v rámci nich filozofické kategórie), filozofické predstavy, filozofické súdy, filozofické úsudky, filozofické teórie/učenia/koncepcie, filozofické problémy, filozofické idey, filozofické projekty, filozofické programy atď.

------------------------------
útvar významový filozofický>