FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reflexia filozofická


reflexia filozofická

- reflexia, v ktorej intervenujú filozofické kategórie a ktorej produktom sú filozofické významové útvary. Každá filozofická reflexia je zároveň
sebareflexia.

Filozofia ako reflexívna veda si neustále kladie otázku o predpokladoch svojho vedenie. Tým, že si ozrejmuje podmienky vzniku svojich poznatkov, je filozofia aspoň teoreticky pripravená spochybniť svoje výpovede, ak neobstoja v kritickom ( kritika) overení cf. L574;245).