FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória filozofická


kategória filozofická

- základný filozofický pojem; kategória, ktorá je výsledkom poznania najvšeobecnejších stránok reality a implikuje významový útvar " transhorizontová realita".