FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súd


súd súd (FT)

- 1. výsledok súdenia; významový útvar vyjadrovaný vo forme vety alebo viet; je výsledkom poznania vlastností alebo vzťahov istej entity alebo entít.

2. volený nezávislý štátny orgán, ktorému ústava zveruje výkon súdnictva.

------
súd>