FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obsah pojmu


obsah pojmu

- významový útvar , ktorý je konštituentom pojmu a zahrnuje výsledok poznania podstatných vlastností, čřt spoločných všetkým prvkom množiny entít, ktorých sa pojem týka. Obsah pojmu spolu s rozsahom pojmu tematizuje tradičná logika.