FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohyb


pohyb

- súvislá zmena polohy telesa v priestore vzhľadom k času a voči nejakému referenčnému bodu ( L719 ;225); jedna zo základných filozofických tém; entita, aspekt , výsledkom poznania ktorého sú rôzne významové útvary filozofické, špeciálnovedné, mytologické, každodenné a pod., líšiace sa navzájom najmä podľa toho, aké kategórie intervenujú v úvahách o pohybe. Filozofické skúmanie pohybu vyúsťuje vo filozofii často do vypracovania filozofického pojmu pohybu, či dokonca filozofickej kategórie pohybu.

--------
pohyb>