FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmena


zmena

- prestávanie entity byť totožnou so samou sebou sprevádzané nadobúdaním iných vzťahov k ostatným entitám. Zmena je najvšeobecnejšia forma bytia entít; zmenou je každý pohyb a pôsobenie, prechod z jedného stavu do druhého, každé premiestňovanie telies, vnútorné premeny foriem pohybu, vývojové procesy, vznik nových javov, kvantitatívne zväčšovanie a zmenšovanie charakteristík telies, ako aj ich kvalitativne transformácie, zmenám podliehajú aj zákony pohybu (cf. L53;580).

--------
zmena>