FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súvislosť


súvislosť súvislosť (FT)

- existencia, skutočnosť, bytie súvisenia.

Pri výskume súvislosti sa aplikujú rozličné kategórie a iné významové útvary, ako napr. pojem vonkajšieho, pojem vnútorného, pojem podstatného, pojem nepodstatného, pojem genetického a pojem funkcionálneho, pojem krátkodobého, pojem dlhodobého, pojem lineárneho, pojem nelineárneho, pojem bezprostredného (priameho), pojem nepriameho, pojem logického atď. a pod.

V súlade s tým sa potom odhaľujú rozmanité druhy alebo formy súvislostí: súvislosti vonkajšie, vnútorné, podstatné, nepodstatné, genetické, funkcionálne, krátkodobé, dlhodobé, lineárne, nelineárne, bezprostredné (priame), nepriame (sprostredkované), logické, náhodné, nevyhnutné, trvalé, prechodné atď. a pod. Niektoré dôležité súvislosti označujeme špeciálnymi názvami, napríklad podstatné a nevyhnutné súvislosti označujeme ako zákony.

Odhalenie súvislostí je jedným z hlavných cieľov poznávania.

------------
súvislosť>