FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Štvrtohory


štvrtohory = kvartér = antropogén = antropozoikum

- najmladšie a najkratšie obdobie vo vývoji Zeme, ktoré nasledovalo po treťohorách a trvá až do súčasnosti (podľa novších výskumov asi 2 mil. rokov). Definoval ich r. 1929 J. Desnoyers, resp. r. 1832 M. de Senes. Delia sa na dva útvary: starší pleistocén a mladší holocén. Veľké podnebné zmeny mali rozhodujúci vplyv na organický život. Charakteristickým bolo, že sa fauna a flóra niekoľkokrát sťahovala z juhu na sever a zo severu na juh podľa pohybov kontinentálneho ľadovca.

-------------
štvrtohory>