FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mágia


mágia (z gr. MAGEIA = čarodejníctvo) = čarodejníctvo, strigônstvo, bosoráctvo

- jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, v rámci ktorej človek numinózne a s manipulatívnou snahou prežíva transcendentno. Zvykne sa rozlišovať čierna mágia, biela mágia a vysoká mágia. V magickom prístupe k svetu dominuje tendencia manipulovať silou mysle alebo vôle, čiže prostredníctvom zaklínania, modlitieb, amuletov, maskotov a pod. bez toho však, aby sa na začiatku uvádzali do chodu kauzálne série účinkov (cf. L217;215 L396;243 an.). Slovo "mágia" pochádza z Perzie. Mágovia tu boli pôvodne príslušníkmi kňazskej kasty vyznávajúcej Zoroastrovo učenie ( L459; 138).

--------
mágia>