FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia - druh/príklad


operácia - druh/príklad

konceptualizácia

operácia aritmetická
operácia jazyková
operácia lingvistická
operácia logická
operácia matematická
operácia množinová
operácia peňažná
operácia s číslami
operácia s matematickými objektami

vyjadrovanie slovné