FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Operácia logická


operácia logická

- akt v dôsledku ktorého sa z už daných myšlienok tvoria myšlienky nové. V tradičnej logike ide napr. o zovšeobecnenie, porovnanie a pod.; v matematickej logike ide napr. o konjunkciu , disjunkciu a i. ( L462;266).

-------------------
operácia logická>