FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Operácia s matematickými objektami


operácia s matematickými objektami

- je zloľka alebo prvok matematickej činnosti; čiastkový úkon, ktorý vykonáva matematik na základe vlastných schopností, zručnosti a pomocou nástrojov, strojov a automatov; matematická operácia , napr. aritmetická operácia.