FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novoscholastika


novoscholastika

- 1. súhrn duchovných smerov, ktorých základom boli v novoveku obnovené stredoveké filozofické systémy vrátane tomizmu 2. renesancia scholastiky, ktorá trvala viac-menej do roku 1878, čiže do vydania encykliky Aeterni Patris ( L23;567). Termínom 'novoscholastika' sa označujú ortodoxné teologicko- -filozofické učenia v katolíckej cirkvi od polovice 19. stor. po súcasnosť, rozvíjajúce stredovekú scholastiku. Jeden z najvplyvnejšich smerov v modernej filozofii rozvíjaný najmä v novotomizme ( L715;498).

------------------
novoscholastika>