FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mystika kresťanská


mystika kresťanská

- súčasť európskej kultúry a kresťanskej kultúry; má bohatú tradíciu, na ktorú sa možno pozerať ako na formu platónskeho kontemplatívneho asketizmu, sprevádzaného zbožnými a často liturgickými činnosťami. Vo svojom historickom bohatstve zahrnuje kresťanský mysticizmus takmer celú možnú mystickú fenomenológiu, pričom však kladie dôraz skôr na extázu než na introspekciu. Mystická skúsenosť má sklon k zjednoteniu s Bohom v úplnom zabudnutí tela a sveta. Tejto skúsenosti dodal výkladový rámec ako prvý Origens, neskôr však nasiakla novoplatonizmom, bez toho, že by stratila charakteristickú dimenziu lásky, ktorá ju odlišuje od novoplatonizmu.

V rámci kresťanskej mystiky sa rozlišuje

- západná kresťanská mystika

- východná kresťanská mystika

( L577;181-183).

---------------------
mystika kresťanská>