FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mystika kresťanská západná


mystika kresťanská západná

- smer kresťanskej mystiky, ktorý sa rozvíja najmä v západnej Európe, a to v týchto modelitách alebo smeroch:

- mystika prázdna

- mystika lásky

- špekulatívna mystika

- eucharistická mystika

Existujú pritom mystici/mystičky, skúšajúce všetky modality západnej mystiky, pozri napr. Hildegarda z Bingen ( L577;181-182).