FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kontemplácia


kontemplácia (z lat. contemplare, odvodeného etymologicky z templum (priestor pozorovaný augurmi a nimi rozdelený na časť priaznivú a nepriaznivú)

- sústredené premýšľanie, rozjímanie, uvažovanie, ponorenie sa do seba. Pri kontemplácii ide o nenásilné združovanie mentálnych a vizuálnych vznetov a ich udržiavanie v ucelených zväzkoch. Pri kontemplácii subjekt pozoruje objekt a toto pozorovanie ho celkom pohlcuje. Subjekt sa ho snaží predľžiť do nekonečna s akýmsi pocitom šťastia, pričom navonok vyzerá pokojne a nehybne ( L396;217, L672;468).

---------------
kontemplácia>