FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mystika kresťanská východná


mystika kresťanská východná

- smer kresťanskej mystiky, ktorý sa rovíjal hlavne v nadväznosti na byzantskú mystickú tradíciu v pravoslávnom prostredí. Najvýznamnejším smerom východnej kresťanskej mystiky je hesychazmus založený Gregoriom Palamasom v prvej polovici 14. stor.

------------------------------
mystika kresťanská východná>