FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mystika islamská


mystika islamská

- korení z najstaršieho islamu: chudoba (fuqr), odriekanie a izolácia od svetských záujmov mali viesť k horlivejšiemu poznávaniu Koránu, z toho potom plynula intenzívna meditácia a z etického hľadiska spoliehanie sa na Boha. V niektorých prípadoch to viedlo až k nezáujmu o svetské veci a starosti o zajtrajšok.

Na asketické zložky mystiky malo určitý vplyv aj kresťanské mníšstvo a indická jóga.

Ideovou podstatou mystiky bola novoplatónska teória o emanácii Božej sily do vesmíru. Podľa islamskej mystiky Božia sila pôsobí ako aktivna sila na pasivnu ľudskú dušu a umožňuje poznanie Boha a jeho pravej podstaty.

K tomuto mystickému poznaniu Boha sa nedochádza cestou rozumu, ale srdca a osvietením od samotného Boha v stave zbavenia sa hmoty (vyradenia vonkajších vnemov a vôle, zrušenia vlastnej osobnosti). Dosahuje sa to extázou, do ktorej sa mystik dostáva rôznymi spôsobmi, anpríklad meditáciou, vnutornou koncentráciou, neustálym opakovaním Božieho mena, niektorých jeho epitet, prípade za sprievodu určitýcy telesných pohybov. Mechanickou pomôckou môže byť aj ruženec, ktorý do oblasti islamu priniesli v 9. stor. z Indie. V neiktorych prípadoch sa používa aj hudba, spev a tanec. Toto všetko pôsobí na nervový systém a privádza mystika do hypnotického stavu , ktorý prechádza do křčov, mdloby a spôsobuje necitlivosť k telesnej bolesti ( L527;115).

-------------------
mystika islamská>