FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meditácia


meditácia (z lat. meditari = myslieť, premyšľať) meditácia (FT)

- rozumová činnosť zameraná na uvedenie psychiky človeka do stavu väčšieho alebo hlbšieho sústredenia sa, pasívnej a tichej bystrosti; je to obracanie mysle dovnútra sprevádzané strácaním sa pripútanosti k vonkajším predmetom, intenzifikáciou túžby po samote a uvoľňovaním konštitúcie významových útvarov. Meditácia je predmetom úvah špeciálnovedných (psychologických, medicínskych atď.) a filozofických disciplín, teológie, náboženstva a umeleckého líčenia, ale aj pseudovedeckého, pseudofilozofického a pseudonáboženského gýču. Najčastejšie sa rozlišuje

filozoficko-metafyzická forma meditácie
a
náboženstko-mystická forma meditácie.

------------
meditácia>