FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Islam


islam ( arab. odovzdanie sa do vôle Božej) islam (FT)
Kód: 164

- učenie a svetové hnutie proroka Mohameda (570-632); zdôrazňuje strohé jednobožstvo ( Alah). Nerozvíja príliš metafyzické predstavy, ale skôr moralistné a rituálne (päť denných modlitieb, pôsty, púť do Mekky).

Rozšírený je hlavne v arabských, afrických a juhoázijských krajinách.

"Islam je jediný veľký a významný nábožensko-etický prúd, ktorý nepochádza zo staroveku. Je najmladší zo všetkých svetových náboženstiev a má z nich aj najväčší politický vplyv, najmä ak ho porovnáme s vyprázdneným a zpovrchneným kresťanstvom či so zdržanlivým budhizmom."

Posvätnou knihou islamu je Korán.

Učenie: Existuje jediný a celkom zvrchovaný Boh - Alah, stvoriteľ, vládca i sudca všetkých. Treba sa mu úplne odovzdať; táto odovzdanosť do božej vôle sa nazýva islam (cf. pokora) a ten, kto sa Bohu takto odovzdal, je moslim. Boh nemá podobu a nesmie byť zobrazovaný.

Popri Bohu existuje ďalej mnoho nadprirodzených bytostí, anjelov i démonov, ale tí sú mu úplne podriadení a nesmú sa uctievať.

Vedľa dôrazu na božiu jedinečnosť je hlavným článkom učenia bod o poslednom súde, ktorý sa bude konať na konci času, a to zároveň podľa dvoch hľadísk, pravej viery i dobrých skutkov. Nestačí len jedno, treba oboje. Výsledkom súdu je buď večná blaženosť v raji alebo večné muky v pekle. Len bojovníci, ktorí padli za vieru vo svätej vojne, idú do raja priamo.

Zvláštnou kapitolou vierouky je článok o božom zjavení a jeho prostredníkovi - prorokovi Mohamedovi. Mal predchodcov v hlásateľoch jedného Boha už od Abraháma, sám je koncom tohto radu a pečaťou proroctva. ( L152;188-189)

V isláme sa vyvinuli dve hlavné vetvy: šiiti a sunniti.

--------
islam>