FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Myslenie - entity jeho relevantného kontextu


myslenie - entity jeho relevantného kontextu

akt
činnosť
človek
inteligencia
jazyk
myšlienka
operácia
problém
proces
riešenie
rozum
vedomie