FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Problém


problém problém (FT)

- uvedomenie si ťažkosti; formuláciou, vyjadrením problému alebo jeho časti je otázka. Problém je základným významovým útvarom, z ktorého vyrastá filozofické myslenie, je prirodzeným východiskom, základnou bunkou každej filozofickej koncepcie (cf. L83;23). Súbor problémov a náuka o problémoch je problematika.

----------
problém>