FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra telesná


kultúra telesná

- súčasť kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahřňa všetky činnosti, prostriedky, podmienky a výsledky podieľajúce sa na cieľavedomom telesnom a pohybovom zdokonaľovaní človeka. Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmo- nickému vývinu, upevneniu fyzického a psychického zdravia a k dosiahnutiu čo najdokonalejších a najúčelnejších pohybových prejavov a správania sa v rozmanitej telovychovnej, športovej a turistickej činnosti a ich uplatnenie v pracovnej činnosti, obrane a živote. Telesná kultura je významným prostriedkom oddychu, zábavy, aktivneho, účelného a radostného využívania voľného času, a preto sa stáva nevyhnutnou súcasťou spôsobu života občanov. Štrukturu telesnej kultury tvoria telesná výchova, šport, turistika, pohybová rekreácia a pohybové umenie ( L189;426).

------------------
kultúra telesná>