FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenie pohybové


umenie pohybové

- súčasť telesnej kultúry a umenia. Zhřňa špecializované pohybové činnosti, ktorých základnou funkciou je vyvolávať v divákoch pocity krásna, emocionálne vzrušenie a estetické prežívanie. Reprezentantmi pohybového umenia sú pantomíma a rôzne druhy tanca ( balet, klasický, výrazový, moderný, ľudový a spoločenský tanec), charakteristické úsilím o docielenie súladu obsahu a formy, zladenie idey s vrcholným ovládaním pohybových prostriedkov, vjadrenie mnohotvárneho duševného života človeka rečou pohybov.

Rozhranie medzi športom a umením predstavuje moderná gymnastika, tance na ľade, voľné prostné v športovej gymnastike a krasokorčuľovanie, kde súčasťou hodnotenia športovca je i umelecký prejav a vyjadrenie hudby ( L189;76).