FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konflikt - druhy/príklady


konflikt - druhy/príklady

boj
boj ekonomický
boj o investitúru
boj o život
boj ozbrojený
boj politický
boj triedny

konflikt civilizácií
konflikt ekonomický
konflikt medzi dvoma štátmi ozbrojený
konflikt medzi generáciami
konflikt medzi požiadavkami ego a požiadavkami id alebo superego
konflikt morálny
konflikt náboženský
konflikt politický
konflikt povinností
konflikt rodinný
konflikt rozumu so sebou samým
konflikt sociálny
konflikt triedny

partia šachová

vojna

závod športový