FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boj o investitúru


boj o investitúru

- mocenský konflikt medzi pápežmi rímsko-nemeckými cisármi 1075-1122, keď došlo k vzostupu moci a autority pápeža ( clunyjské hnutie). Cisáari Henrich IV. a Henrich V. sa snažili udržať si právo investitúry (vymenovať biskupov a dohľad nad voľbou pápeža). Pápež Gregor VII. 1075 vyhlásil primát duchovnej moci nad svetskou a postavil sa za nezávislú (kanonickú) voľbu biskupov. Spor bol dočasne prerušený zmierením v Canosse 1077. Cisárske vojská síce 1084 obsadili Taliansko a Rím, ale 1122 bol Henrich V. nútený uzavrieť s pápežskou kúriou kompromis ( wormský konkordát) ( L715;92).