FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konflikt


konflikt

- udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov (uspokojenie potrieb, realizáciu záujmov) eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov. Konflikt medzi skupinami môže vnziknúť aj vtedy, keď sa tieto skupiny snažia o dosiahnutie rôznych cieľov, ale k ich realizácii chcú použiť tie isté prostriedky. Pri konflikte existuje vždy vedomie o protivníkovi, jasná definícia situácie, v ktorej je protivník definovaný práve rozdielmi v snahách a cieľoch ( L161;152).

Psychológia skúma konflikt ako jednu z náročných životných situácií. V situácii konfliktu sa vyskytuje napätie (173).

Konflikt je príčinou úzkosti.

-----------
konflikt>