FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konflikt sociálny


konflikt sociálny

- súčasné stretávanie, rozpor dvoch alebo viacerých protichodných, vzájomne si odporujúcich záujmov, cieľov, hodnôt, potrieb a pod. v mikro- alebo makroštruktúre určitého/ých sociálneho/ych útvaru/ov, prípadne medzi sociálnymi celkami, ktorý vedie ku zrážke, zápasu alebo boju o dosiahnutie cieľa ( L951;182).