FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boj o život


boj o život

- pôsobenie organizmov proti tým faktorom neživej prírody a živej prirody, ktoré sú nevýhodné pre ich život a rozmnožovanie. Ako dôsledok boja o život prežívajú a zanechávajú po sebe najpocetnejšie a najživotaschopnejšie potomstvo tie jedince, ktoré sa najlepšie prispôsobujú okolitým podmienkam. Boj o život je jednou z foriem vzájomných vzťahov medzi organizmami v rámci jedného druhu a medzi predstaviteľmi rozličných druhov, je faktorom evolúcie rastlín a živočíchov. Z aplikácie koncepcie boja o život pri výklade spoločnosti vychádza sociáldarvinizmus.