FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komentár


komentár

- výklad, bližšie vysvetlenie, vedecký výklad nejakého spisu, napríklad textov gréckych a rímskych autorov; vysvetlivky a poznámky k málo zrozumiteľnému alebo úrivkovitému dielu.

Komentár je aj publicistický žáner, vysvetlenie závažného spoločenského javu so zaujatím vlastného stanoviska; vysvetlivky a poznámky k určitej aktuálnej udalosti alebo názoru.

Komentár ako výklad, bližšie vysvetlenie, poskytuje súbor informácií o texte vydávaného literárneho diela a o textológovej (editorovej) práci (pozri: textológia). Komentár sa skladá z edičných poznámok a rôznych vecných, osobných a i. vysvetliviek ( L715;347 L204;176).