FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dielo


dielo dielo (FT) ZOZNAM DIEL

- niečo, čo je vypracované, výsledok námahy, namáhavej práce; výtvor výsledok tvorby; artefakt, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatia existuje. Je to nová umelá realita. V okamihu, keď sa skončí jej tvorba, sa stáva nezávislou od predchádzajúcej činnosti a subjektu, objektom, ktorý "stačí sám sebe", svetom zloženým z prvkov sveta skutočného, ale postaveným aj proti nemu (proti pôvodnej prírode, ktorej je druhou tvárou, teda akýmsi vzdorosvetom). Historicky sa diela javia ako rozhodujúci prejav civilizácie. Ich tvorci do nich "zakliali" seba, svoju tvorivú subjektivitu a tvorivé úsilie, žijú v nich, hoci sami už pominuli a navždy zanikli i deje s tvorbou spojené ( L19;19 an.).

Vedou o doťahovaní tvorby do jej výsledku je ponematika. Z ponematických disciplín najdôležitejšia je ponematika kultúrnosti.dielo>