FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Poznámka edičná


poznámka edičná

- zloľka komentára, ktorá obsahuje litrerárnohistorické a textologické údaje o vydávanom diele, ukazuje jeho vznik, vývoj a premenu, ako aj opis textológovej práce s textom; odpvodnenie výberu východiskového textu, charakteristiku zásad, podla ktorých bol text pripravovaný, úpravy vychodiskového textu pri príprave textu kanonického, dalej tzv. kritický aparát obsahujúci zoznam textových variantov.