FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dielo literárne


dielo literárne

- umelecký výtvor, ktorého materiálom je jazyk; stojí na priesečníku dvoch radov - radu prejavov iných umení (napr. hudobná skladba, film, socha), s ktorými je späté dominanciou estetickej funkcie, a radu prejavov jazykových, ku ktorým patrí ako útvar slovesný. Vďaka svojmu slovesnému charakteru je literárne dielo omnoho výraznejšie oznámením medzi svojim pôvodcom ( autorom) a vnímateľom (čitateľom), než je to u diel iných umení: je budované z prvkov samých osebe komunikatívnych, t. j. z repertoáru najbežnejšieho prostriedku ľudskej komunikácie, prirodzeného jazyka. Stáva sa tak nielen súčasťo komunikačného procesu, v ktorom podobne ako diela iných umení sporstredkuje medzi svojim pôvodcom a vnímateľom, ale súčasne v sebe komunikačný proces zahrnuje: v jazykových vypovediach, ktoré literárne dielo vytvárajú, je realizovaný alebo implikovaný hovoriaci a vnímateľ fiktívny (rozprávač, lyrický subjekt, adresát ako súbor požadovaných schopností porozumenia), teda "hovoriaci" a "vnímateľ" s reálnym pôvodcom a čitateľom diela nestotožniteľný ( L204;75).dielo literárne>