FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazykoveda 19. stor.


jazykoveda 19. stor.

- súbor jazykovedných smerov, škôl a učení 19. stor. Najvýznamnejším jazykovedcom 19. storočia bol A. Schleicher.

-----------------------
jazykoveda 19. stor.>