FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Schleicher, a.


Schleicher, August (1821 - 1868)

- nemecký jazykovedec, indoeuropeista a teoretik jazyka, najvýznamnejší predstaviteľ jazykovedy 19. stor.