FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Interpretácia


interpretácia (z lat. interpretatio = výklad, vysvetlenie)

- forma realizácie (napr. hudobná interpretácia) alebo výklad, čiľe odhaµovanie podstaty javu, jeho príčin, podmienok a spósobu existencie alebo úsilie o pochopenie významu javu.

V umenovedných disciplínach, ako napr. v literárnej vede, je východiskom interpretácie literárny text a cieµom interpetácie čo najaekvátnejąie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela, príčom pozornos» sa venuje konrétnemu, individuálnemu umeleckému dielu ako svojbytnému celku (cf. L204;155).

----------------
interpretácia>