FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Podstata


podstata podstata (FT)

- stránka vnútorného; súhrn vnútorných trvalých vlastností; jedna zo základných filozofických tém; výsledok filozofického skúmania tejto témy závisí od kategórií, ktoré v ňom intervenujú. Keď napr. R. Eisler hovorí, že podstata je "to, čo konštituuje 'povahu' druhu vecí alebo jednotlivej veci", používa explicite kategóriu konštitúcie, povahy, týkania sa druhu, týkania sa jednotlivosti" a implicite kategóriu procesuality ( L262;742 L571;147). Výskum širšieho kontextu Eislerovho textu týkajúceho sa podstaty by ukázal, že v Eislerovej filozofickej reflexii podstaty intervenújú aj ďalšie kategórie: kategória rozlíšenosti, určenosti, relatívnosti, jednoznačnosti atď.

Podstata je podstatou len ako základ bezprostredného bytia predmetu, len ako základ jeho existencie. Podstata je vnutorný základ ( L65;285,114).

-----------
podstata>