FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Hmota - entity kontextu


hmota - entity kontextu

duch

idealizmus

kategória hmoty

látka

materializmus

pralátka
príroda

vedomie