FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Duch


duch duch (FT)

- tradičná téma nielen filozofických úvah, ale aj náboženstva, špciálnyc vied i v každodennom živote, príčom významové útvary, v ktorých vykryštalizovávajú tieto úvahy, sa značne odlišujú: napríklad primitívne náboženstvá alebo špiritizmus chápu ducha ako jemnú látku zvláštnej povahy, zatiaľ čo povedzme v metafyzike sa neraz chápe ako nemateriálna substancia.

V najširšom zmysle dnes duch znamená mysliacu skutočnosť, pritomnú v každom jednotlivom subjekte, avšak zbavenú subjektivity. Na rozdiel o individualizovanej duše je niečím spoločným, nadosobným. Môže tak byť protikladom hmoty (ako predmetu myslenia), prírody alebo tela (tento protikla je teologického pôvodu).

V užšom zmysle mpže byť duch synonymom intelektu a protikladom vnímania L719;63).duch>