FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hmota


hmota = matéria

- jedna z kľúčových tém filozofickej reflexie. Vo filozofii sú výsledkom poznania hmoty rozličné významové útvary, ktoré závisia od kategórii, ktoré intervenujú vo filozofickej reflexii hmoty. Napríklad v matrici kategórií, ktoré intervenovali vo filozofickej reflexii hmoty v rámci mnohých filozofických učení, dominovala kategória zmyslovosti, v dôsledku čoho sa hmota chápala ako zmyslovo vnímateľné. Dôležitým významovým útvarom, ktorý je výsledkom reflexie hmoty, je kategória hmoty.

--------
hmota>