FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kategória hmoty


kategória hmoty

- jeden z hlavných významových útvarov, ktoré intervenujú vo filozofickej reflexii. Pokiaµ kategória hmoty je v rámci kategoriálnej matrice filozofickej reflexie spojená s kategóriou nestvorenosti, moľno danú filozofickú reflexiu označi» ako materialistickú. Kategória hmoty je výsledkom reflexie hmoty. Povahu tej ktorej kategórie hmoty určujú kategórie, ktoré intervenujú v reflexii hmoty.