FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fyzika


fyzika (z gr. FYSIS - príroda) Kód: 25

- pôvodne náuka o prírode vypracúvajúca poznatky o pozemských a nebeských javoch, ktorá sa až do novoveku pestovala v rámci filozofie.

Ako prírodná veda v dnešnom ponímaní vznikla v 17. stor. a skúma všeobecné vlastnosti a vákonitosti pohybu hmoty (matérie). Fyzika v tomto zmysle skúma zákony štruktúry, pohybu a vývoja neživých foriem pohybu hmoty. Na základe pozorovania a kvantitatívneho meranie vedie k odhaľovaniu, matematickej formulácii a praktickému technickému využitiu základných prírodných zákonov ( L74;200).

---------
fyzika>