FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Novovek


novovek Kód: 212

- obdobie dejín ľudstva nasledujúce po stredoveku a predchádzajúce najnovším dejinám. Filozoficky, umenovedne, interdisciplinárne atď. sa novovek tematizuje často aj ako moderna. Kultúrnou náplňou novoveku je novoveká kultúra.

V tradičnej periodizácii všeobecných dejín obdobie od objavenia Ameriky 1492 po 1. svetovú vojnu (1914-1918).

Názov 'novovek' zaviedli humanisti a vyjadruje sebavedomie 'novej doby' a zároveň isté znehodnotenie predchádzajúcich storočí.

----------
novovek>