FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia jazyka


funkcia jazyka = jazyková funkcia

- úloha, akú má jazykový prvok v istej konštrukcii, resp. akú má jazyk v
spoločnosti používajúcej tento jazyk. Z vymedzenia jazyka ako nástroja
myslenia a dorozumievania vyplývajú dve základné funkcie jazyka:

poznávacia funkcia jazyka
a
dorozumievacia funkcia jazyka
( L534;202).