FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia


funkcia

- činnos», vykonávanie, zabezpečovanie, ktoré je v rônych vedných či filozofickych disciplínach reflektované s rôznymi výsledkami: existuje napríklad matematický pojem funkcie, hodnotovoanalytický pojem funkcie, lingvistický pojem funkcie a pod.

----------
funkcia>