FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Funkcia jazyka poznávacia


funkcia jazyka poznávacia

- funkcia jazyka, ktorá sa uplatňuje v kontakte s myšlienkovou oblasťou, vo vzťahu jazyka, myslenia a vedomia. Pri vytváraní pojmov sa uplatňuje kognitívna funkcia jazyka, pri rozmýšľaní, formulovaní myšlienok sa zdôrazňuje kogitatívna funkcia jazyka ( L534;202-203).