FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslo


číslo číslo (FT)

- je významový útvar, ktorý sa konštituuje v priebehu poznávania kvantitatívnej stránky entít, presnejšie ich počtu alebo množstva; je formou manifestácie množstva/počtu v ľudskom vedomí. Od čísla treba odlišovať pojem čísla. Najčastejšie sa stretávame s matematickými pojmami čísla, pretože matematika (napríklad aritmetika) obsahuje najviac úvah o číslach. matematike sa čísla zvyknú vyjadrovať napríklad číslicami. Rozdiely medzi chápaním čísla do značnej miery závisia od toho, aké kategórie/pojmy intervenujú v procese konštitúcie predstáv, pojmov atď. čísla. Napríklad v procese konštitúcie Kantovho pojmu čísla sa uplatníli ako rozhodujúce pojmy pojem času a pojem nazerania.

Operácie s číslami sú:

sčítanie čísiel
odčítanie čísiel
násobenie čísiel
delenie čisiel
porovnávanie čísiel
nahradzovanie čísiel
--------
číslo>