FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza logická


analýza logická

- postup rozkladu na súčasti, v ktorom rozhodujúcu úlohu hrajú pojmy alebo kategórie logiky, ako napríklad logický pojem pojmu, logický pojem výrazu, logický pojem významu, logický pojem používania výrazu, logický pojem vyjadrovania atď. Logická analýza je analýza jazykových výrazov z hľadiska logiky.

Logická analýza je skúmanie štruktúry jazykových výrazov z hľadiska logiky, t. j. so zreteľom na využitie jazykových výrazov pri dedukcii alebo logickom vyplývaní. Výsledkom logickej analýzy mena je termín, výsledkom logickej analýzy vety je formula.analýza logická>